40 års erfarenhet inom branschen.

Wiktorp Konsult & Trading AB är ett nybildat företag från 2011. Bolaget är nytt, men dess kunskaper och erfarenheter finns sedan 40 år tillbaka. Vi har jobbat i branschen sedan 1970 och har gedigna kunskaper om betong, granit, gatugods och plast. Företaget finns i Tvååker, Halland, och bedriver handel med nämnda varor.

Om företaget

Projekt

Förskola Hedvigslund

Svensk granitmur special, granitplattor Ävia, Förskola Hedvigslund Stockholm

Fler projekt